Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Szkolenia

Szkolenia dla pracowników i kadry managerskiej firm, kadry pedagogicznej, psychologicznej, opiekuńczej i rodziców

Celem proponowanych Państwu warsztatów doskonalących jest podniesienie umiejętności pracy z innymi i nad sobą poprzez wyposażenie uczestników w konkretne techniki radzenia sobie z emocjami i zachowaniami w różnych okolicznościach pod kątem zagadnień wymienionych w tematyce zajęć.

Techniki: prezentacja multimedialna, seminarium, film (opcjonalnie), ćwiczenia, gry tematyczne.

Dla Rad Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szpitali i innych placówek oświatowych, samorządowych i medycznych:

-   Czas trwania; 8 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia lub 16- godzinne dwudniowe.


Koszt obejmuje: przeprowadzenie warsztatu, dojazd, materiały dla uczestników, zaświadczenie liczące się do rozwoju zawodowego.

Koszt szkolenia wynosi
- dla Warszawy i najbliższych okolic 2300 zł.
- dla innych miejscowości 3000 zł

Koszt jest stały dla całej grupy niezależnie od liczby osób. Dla szkolenia dwudniowego - odpowiednio 3200 i 4000 zł.
Możliwość negocjacji.

Optymalna liczebność grupy:  do 35 osób.
Miejsce: u Zamawiającego. Proszę przygotować: rzutnik i ekran.

Dla firm czas trwania, miejsce i szczegółowy program do uzgodnienia.

Tematy szkoleń:

• Rozwój osobisty – radość życia i efektywność w działaniu.
• Radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe.
• Praca z konfliktem; budowanie zespołu.
• Skuteczny lider – konkretne techniki. Jak motywować siebie i pracowników do lojalnej i efektywnej pracy.
• Jak radzić sobie z agresją; interwencja w sytuacjach kryzysowych.
• Praca z uczniem w klasie integracyjnej – naszkicowanie i dokumentowanie przykładowego programu indywidualnego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Postępowanie w rodzinie zastępczej.
• Prawa i obowiązki dziecka, człowieka w praktyce.
• Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w wieku szkolnym - program terapii wspomagania rozwoju.
• Zespół Asperera - diagnoza i postępowanie, porównanie z innymi zaburzeniami i chorobami.
• Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko-rozwijanie umiejętności wychowawczych (dla kuratorów, rodziców).

Szkolenia prowadzone są w oparciu o przepisy prawa cywilnego i oświatowego, Konstytucji RP i regulacji międzynarodowych.

W przypadku szkoleń rad pedagogicznych szkół dobrze jest połączyć  szkolenie nauczycieli i rodziców; np. po pierwszym dniu warsztatu dla rady pedagogicznej przeprowadzić 3 godzinne spotkanie z rodzicami. Dzięki temu szkoła i rodzice nawiązują spójną współpracę zamiast dotychczasowych wzajemnych pretensji.

Zapisy i informacje:

warsztaty@savant.org.pl

601-317-168, 509-938-519


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.