Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Ropsan

Ogólnopolskie stowarzyszenie rodziców „RoPSAN” stawia sobie za cel ograniczenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Jednym z warunków służących realizacji tego celu jest przekonanie dorosłych Polaków, że warto być „nieobojętnym” i zwracać uwagę sprzedawcy, kiedy w naszej obecności sprzedaje on alkohol lub papierosy osobie wyglądającej na nieletnią. Upowszechniając ideę „nieobojętnych” stowarzyszenie będzie m.in. promować na terenie całego kraju prowadzenie lokalnych badań tzw. „tajemniczego klienta” (Mystery Shopping), które są doskonałym miernikiem rzeczywistej skali wspomnianego zjawiska oraz zachodzących w tym zakresie zmian.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.