Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Zespół Aspergera - terapia

Terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Aspergera oraz wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z w/w zaburzeniem zawiera:

  • zajęcia grupowe
  • zajęcia indywidualne
  • konsultacje dla rodziców

 

W celu niwelowania opisywanych deficytów wskazana jest codzienna, wytrwała praca rozpoczęta jak najwcześniej.

Najlepszym sposobem do nabywania kompetencji społecznych jest środowisko rówieśnicze, ponieważ dzieci najefektywniej uczą się przez modelowanie.

Nie ma lepszego sposobu nauki, niż naturalne, codzienne sytuacje i interakcje społeczne.

Pomimo tego, iż  dzieci z ZA często natrafiają szkole na brak zrozumienia i akceptacji ze strony rówieśników, nie należy się zrażać i poddawać. Niezwykle ważna jest taka organizacja życia szkolnego, by dziecko podjęło trud walki ze swoimi deficytami. Motywacja dziecka, ma ogromny wpływ na skuteczność podjętych działań.

Podczas pobytu w szkole dziecko poprzez konieczność dostosowania się do panujących tam zasad, wdrażając się do systematyczności i obowiązkowości, ma szansę złagodzić objawy towarzyszące zaburzeniu. Pomaga to uniknąć wyobcowania z grupy, a także daje szansę nauki nawiązywania poprawnych kontaktów koleżeńskich.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.