Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Misja

Stowarzyszenie, z którego wywodzi się Fundacja zostało założone w roku 1999. Inicjatywę podjęli rodzice dzieci pacjentów Poradni i Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Szpitala "na Litewskiej" wspólnie z lekarzami tam pracującymi, prof. dr Tomaszem Wolańczykiem i dr Arturem Kołakowskim - oraz wsparciu prof. Jadwigi Komender, bez których pomocy start Stowarzyszenia nie byłby możliwy. Wymienieni specjaliści zapoczątkowali w Polsce zajęcie się tematem ADHD nie tylko od strony diagnostycznej, ale także podjęli wyzwanie skutecznej terapii.
W 2013 roku przekształciliśmy się w Fundację SAVANT, rozszerzając jednocześnie zakres działań na inne zaburzenia rozwojowe, w tym zespół Aspergera, by móc jeszcze lepiej i na szerszą skalę pomagać dzieciom i dorosłym z zaburzeniami neurorozwojowymi.

 Założyciele

Działamy na rzecz dzieci i dorosłych z ADHD i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi. Wspieramy rodziny, nauczycieli i tych wszystkich, którzy mogą wpłynąć na poprawę ich sytuacji.

Wierzymy w osiągnięcia nauki, w szczególności w dziedzinie medycyny, psychologii i pedagogiki.

Przekształcamy jej osiągnięcia w działanie, które po wdrożeniu w życie ułatwia wychowanie i pracę z dzieckiem w domu oraz szkole, a jego talent i potencjał intelektualny mogą być lepiej spożytkowane.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje Pro Publico Bono i za zasiadanie w tych władzach nie otrzymują wynagrodzenia.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.