Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Coaching

Coaching

Coaching

Coaching dla młodzieży i dorosłych z ADHD i zespołem Aspergera.

Proponujemy coaching indywidualny młodzieży i osób dorosłych.

Celem takich spotkań jest wspieranie w realizacji ustalonych wspólnie z coachem celów.

Ludzie z ADHD i zespołem Aspergera bardzo często nie wykorzystują swoich możliwości, gdyż maja kłopoty z planowaniem, organizacją czasu, motywacją itp. Spotkania z coachem są po to, by im w tym pomóc.

Celem spotkań jest:

  • pomoc w odkrywaniu własnej hierarchii celów i wartości
  • wsparcie w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do realizacji tych celów
  • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji czasu
  • pracę nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych
  • pomoc w poszukiwaniu motywacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.