Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Cele zajęć

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci odbywają się w grupach maksymalnie 6 - osobowych, pod opieką dwóch terapeutów specjalizujących się w tematyce ADHD i ZA. 


Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się współpracy zarówno w grupie rówieśniczej jak i z osobami dorosłymi. 
Opieramy się na programach autorskich z wykorzystaniem zdobyczy wiedzy z zakresu współczesnej psychologii, pedagogiki i nauki.
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego młodego człowieka.Podczas zajęć dziecko będzie miało trening:

  • panowania nad trudnymi emocjami,
  • umiejętności społecznych,
  • umiejętności współpracy w grupie,
  • umiejętności planowania i podejmowania decyzji z naciskiem na przewidywanie skutków, konkretnych zachowań,
  • eliminowania niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
  • stymulowanie rozwoju,
  • redukowanie zachowań niepożądanych,
  • podnoszenia samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka.

Dodatkowo w trakcie trwania zajęć dla dzieci proponujemy warsztaty dla rodziców, czyli rodzaj szkoły umiejętności rodzicielskich. Uczestnicy poznają metody pracy z dziećmi, właściwe reakcji w sytuacjach kryzysowych, a także zdobędą wiedzę, która pozwoli im odróżnić złe zachowanie od zachowania wynikającego z dysfunkcji.

Prowadzimy również zajęcia indywidualne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców.

Zapisy i informacje:
warsztaty@savant.org.pl

Zapraszamy. :)


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.