Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Bezpłatny warsztat radzenia sobie z presją innych osób

Zapisz się

"Nie daj się!"

Warsztat radzenia sobie z presją innych osób dla młodzieży

 

Czas trwania: 4 godziny

 

Cele warsztatu:

  • Wspólna zabawa i integracja

  • Uświadomienie sobie własnych mocnych stron

  • Poszerzenie świadomości dotyczącej własnej wyjątkowości

  • Zdobycie umiejętności asertywnego reagowania na presję innych osób

 

 

Efekty dla uczestnika:

  • Podczas warsztatu uczestnik pozna swoje mocne strony oraz dowie się co to znaczy być sobą

  • Uczestnik będzie miał okazję przekonać się, jak cenna jest różnorodność między ludźmi

  • Uczestnik dowie się, czym jest asertywna odmowa i nauczy się ją stosować w praktyce

 

Informacje o prowadzącej:

Hania Manterys jest absolwentką psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz dyplomowanym trenerem i coachem.

Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą i dorosłymi. Specjalizuje się w tematach takich jak: asertywność, komunikacja interpersonalna, efektywna nauka, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i innych.

Zapisz się

 

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.