Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

ŚCIEŻKA do diagnozy i terapii

Lekarz prowadzący diagnozę

Lekarzem  prowadzącym jest psychiatra - wizyty odbywają się mniej więcej raz w miesiącu, chyba że lekarz uzna, że można rzadziej. 

Psychiatra powinien kierować dziecko na badania do kolejnych specjalistów i na terapie, i do niego z powrotem wszystkie te wyniki powinny trafiać, żeby miał pełen obraz sytuacji.

Badania potrzebne do diagnozy:

 • Wywiad  lekarza z rodzicami dziecka na temat ciąży, porodu i okresu noworodkowego, niepokojących objawów;
 • Rozmowy o problemach bieżących dziecka z rodzicami i dzieckiem oraz obserwacje dziecka przeprowadzane regularnie przez psychiatrę lub psychologa;
 • Badanie EEG;
 • Konsultacja u neurologa;
 • Testy u psychologa (głównie neuropsychologiczne, badające koncentrację uwagi);
 • Badania krwi (głównie chodzi o wykluczenie innych chorób, np tarczycy);
 • Wykluczenie innych chorób (np alergia, choroby tarczycy);
 • Ankiety dla obojga rodziców i dla placówki oświatowej (przedszkole lub szkoła) - dwukrotnie - raz na początku diagnozy, drugi raz po pół roku. Jest kilka rodzajów ankiet: na ADHD, na zaburzenia całościowe, na zaburzenia zachowania itp.;

 

Badania potrzebne w razie decyzji o leczeniu farmakologicznym:

 • Badanie kardiologiczne
 • Standardowe wyniki analiz krwi, moczu, kału - co najmniej raz na pół roku;
 • Dane do siatki centylowej - waga, wzrost, obwód głowy (pielęgniarka szkolna lub u naszego pediatry) - co najmniej raz na pół roku;

 Wybrane metody wsparcia. Metod jest wiele, zazwyczaj stosuje się kilka równocześnie - oczywiście rodzice z lekarzem decydują, które zastosować:

 • Terapia behawioralno-poznawcza - powinna być prowadzona cały czas, przez rodziców i szkołę. Zasady tej terapii rodzice mogą poznać na warsztatach, obozach terapeutycznych, szkole dla rodziców dzieci nadpobudliwych oraz oczywiście na forum ADHD.ORG.PL;
 • TUS - Trening Umiejętności Społecznych (dla dzieci z ZA, trudnościami w kontaktach społecznych, autyzmem)
 • Psychoterapia - prowadzi psycholog;
 • Terapia pedagogiczna - prowadzi pedagog ;
 • Terapia integracji sensorycznej (SI) - głównie dla dzieci z nadwrażliwościami dotykowymi, zapachowymi i smakowymi;
 • Terapia logopedyczna - prowadzi logopeda lub neurologopeda;
 • Obozy terapeutyczne dla samych dzieci lub dla dzieci z rodzicami;
 • Warsztaty terapeutyczne dla dzieci z rodzicami;
 • Świetlice terapeutyczne dla dzieci;
 • Leki, głównie poprawiające koncentrację uwagi - działają krótko, ale umożliwiają dziecku skuteczną naukę i skuteczniejsze prowadzenie wszelkich terapii;

 

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.