Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Literatura o ADHD - nowość - POLECAMY!

„Małe dzieci z ADHD. Wczesna identyfikacja i interwencja” - nowa publikacja wydawnictwa PWNZespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) to problem, z którym boryka się wielu wychowawców. Jak pokazują autorzy Małych dzieci z ADHD, kluczem do jego rozwiązania jest wczesne rozpoznanie objawów i natychmiastowa reakcja.

Według dr. George’a J. DuPaula i dr Lee Kern, wielu problemów związanych z wychowywaniem dzieci z ADHD można uniknąć dzięki wczesnej interwencji. W związku z tym, kładą oni szczególny nacisk na sposoby identyfikacji tego zaburzenia i strategie interwencji behawioralnej w celu przeciwdziałania pogłębianiu się jego objawów. Autorzy Małych dzieci skupiają się na behawioralnych możliwościach rozwiązywania problemów dzieci z nadpobudliwością tak, by możliwe było opóźnienie bądź wykluczenie podjęcia leczenia farmakologicznego.
Preferowane przez autorów strategie interwencji behawioralnej zostały przeanalizowane na dwu poziomach: w środowisku domowym i w przedszkolu. Badacze przedstawiają również sposoby wzmacniania umiejętności szkolnych u dzieci z ADHD i wskazówki, do których powinni zastosować się opiekunowie, by zapewnić swoim wychowankom bezpieczeństwo. Publikacja nie tylko stanowi wykład wszechstronnego programu wczesnej interwencji dla małych dzieci z ADHD, lecz także porusza kwestię wspierania rodzin, w których te dzieci się wychowują. Opisane w książce podejście opiera się na badaniach empirycznych – Georg DuPaula i Lee Kern prezentują liczne przykłady zastosowania swoich metod w praktyce. 
Małe dzieci z ADHD to książka skierowana głównie do profesjonalistów: psychologów szkolnych, klinicznych, pedagogów specjalnych i terapeutów, ale może okazać się przydatna również dla rodziców pragnący z zwiększą świadomością kierować rozwojem swoich dzieci z problemem ADHD.

Dr George J. DuPaul jest profesorem psychologii szkolnej i dyrektorem instytutu edukacji i pracy socjalnej na Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania. Ma szerokie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD) i ich rodzinami, pełnił również funkcję konsultanta różnych okręgów szkolnych w zakresie pracy z uczniami z ADHD. Jest autorem lub współautorem ponad 160 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach poświęconych ADHD i zaburzeniom zachowania wieku dziecięcego. Opublikował trzy książki i nagrał dwa filmy na temat oceny i leczenia ADHD oraz napisał dwie książki na temat opieki zdrowotnej dzieci. W 2008 r. został przyjęty do Galerii Sław Stowarzyszenia Dzieci i Dorosłych z ADHD (Children and Adults with ADHD, CHADD), w tym samym roku otrzymał nagrodę od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie psychologii szkolnej, przyznawaną samodzielnym pracownikom naukowym. Obecnie dr DuPaul zajmuje się badaniem efektów wczesnej interwencji oraz interwencji w szkołach dla uczniów z ADHD, a także oceną i terapią ADHD u studentów college’u.

Dr Lee Kern jest profesorem edukacji specjalnej na stanowisku ufundowanym przez Lee Iacoccę na Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania. Jej zainteresowania badawcze obejmują trudne zachowania, behawioralną analizę zachowania i interwencje w obszarze programów nauczania. Jest autorką wielu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, ostatnio opublikowała książkę Individualized Supports for Students With Problem Behaviors. Dr Kern otrzymała granty przyznane przez Office of Special Education Programs, National Institute of Mental Health, a ostatnio uzyskała grant centralny, ufundowany przez Institute for Education Sciences. Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora Journal of Behavioral Education oraz School Mental Health i jest członkiem redakcji siedmiu czasopism edukacyjnych.

Wydawnictwo Naukowe PWN SA


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.