Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Poradnik dla nauczycieli, Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Niedawno została opublikowana książka Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej.

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” powstał z myślą o nauczycielach, którzy w wśród swoich uczniów mają osoby z zespołem Aspergera. Sytuacja taka jest spotykana coraz częściej, gdyż liczba dzieci z taką diagnozą systematycznie rośnie. Do lektury poradnika zapraszamy także dyrektorów placówek oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy mają pod opieką uczniów z zespołem Aspergera i uczestniczą w organizacji pracy edukacyjno-terapeutycznej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie źródłem wielu informacji i inspiracji do codziennej pracy z uczniem z zespołem Aspergera, a także z całą klasą

Książka ma status ogólnodostępnej, więc zapraszamy do czytania!

Programy dotacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

W kwietniu do konsultacji publicznych został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016. Kwota dofinansowania w ramach programu Wyprawka szkolna waha się od 225 zł do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2015 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 227 tys. uczniów, w tym ok. 105 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej: Programy dotacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

ZA u dziewczynek

Hans Asperger opisując zespół Aspergera początkowo wykluczał możliwość diagnozowania go u dziewcząt. Dopiero dalsze dowody kliniczne spowodowały zmianę jego stanowiska.
Prawdopodobnie więc kryteria zespołu Aspergera zostały oparte na behawioralnym fenotypie chłopców, a przez to wiele dziewcząt i kobiet nie spełniało kryteriów i nie było diagnozowanych. 

Patrząc w ten sposób proporcja diagnoz chłopcy-dziewczęta wynosi 10:1. Jeżeli weźmiemy pod uwagę trochę inny, tzw, dziewczęcy model ZA to proporcje te zmieniają się na 4:1.

Okazuje się bowiem, że spotykamy dziewczynki z ZA, które wykorzystują tzw. imitację. 
Obserwują one koleżanki, które są społecznie akceptowane, a następnie starają się skopiować ich zachowanie. Pozornie więc wydają się dziećmi dobrze funkcjonującymi, ale w rzeczywistości odgrywają jedynie pewną rolę. Czasem naśladują jakieś postacie z filmów. 
Umiejętność naśladowania i postępowania w konkretnych sytuacjach wygląda bardzo naturalnie, co powoduje, że innym ludziom trudno uwierzyć, że te zachowania są sztuczne. 
Jeżeli uwzględnimy tutaj bardzo dobrą pamięć ludzi z ZA, to nie trudno sobie wyobrazić jak wiele ról potrafią odegrać.

Chłopcy z ZA najczęściej interesują się transportem, albo jakimiś obszarami nauk ścisłych, elektroniką lub komputerami. 
Jeżeli dziewczynka ma podobne zainteresowania to rozważamy u niej ZA. 
Jednak okazuje się, że zainteresowania dziewcząt z ZA częściej skupiają się na zwierzętach oraz literaturze klasycznej. To nie budzi niepokoju, czy zdziwienia. 

Łatwiej nam również zaakceptować fakt, że dziewczynka porządkuje swoje rzeczy, czy dba o kolorystyczny dobór garderoby, bo są to cechy porządane społecznie. Podobnie nie budzi nadmiernego zdziwienia dziewczynka uciekająca w świat fantazji, bawiąca się lalkami, czy wymyślająca rozmaite historie. 

ŚCIEŻKA do diagnozy i terapii

Lekarz prowadzący diagnozę

Lekarzem  prowadzącym jest psychiatra - wizyty odbywają się mniej więcej raz w miesiącu, chyba że lekarz uzna, że można rzadziej. 

Psychiatra powinien kierować dziecko na badania do kolejnych specjalistów i na terapie, i do niego z powrotem wszystkie te wyniki powinny trafiać, żeby miał pełen obraz sytuacji.

Badania potrzebne do diagnozy:

 • Wywiad  lekarza z rodzicami dziecka na temat ciąży, porodu i okresu noworodkowego, niepokojących objawów;
 • Rozmowy o problemach bieżących dziecka z rodzicami i dzieckiem oraz obserwacje dziecka przeprowadzane regularnie przez psychiatrę lub psychologa;
 • Badanie EEG;
 • Konsultacja u neurologa;
 • Testy u psychologa (głównie neuropsychologiczne, badające koncentrację uwagi);
 • Badania krwi (głównie chodzi o wykluczenie innych chorób, np tarczycy);
 • Wykluczenie innych chorób (np alergia, choroby tarczycy);
 • Ankiety dla obojga rodziców i dla placówki oświatowej (przedszkole lub szkoła) - dwukrotnie - raz na początku diagnozy, drugi raz po pół roku. Jest kilka rodzajów ankiet: na ADHD, na zaburzenia całościowe, na zaburzenia zachowania itp.;

 

Badania potrzebne w razie decyzji o leczeniu farmakologicznym:

 • Badanie kardiologiczne
 • Standardowe wyniki analiz krwi, moczu, kału - co najmniej raz na pół roku;
 • Dane do siatki centylowej - waga, wzrost, obwód głowy (pielęgniarka szkolna lub u naszego pediatry) - co najmniej raz na pół roku;

 Wybrane metody wsparcia. Metod jest wiele, zazwyczaj stosuje się kilka równocześnie - oczywiście rodzice z lekarzem decydują, które zastosować:

 • Terapia behawioralno-poznawcza - powinna być prowadzona cały czas, przez rodziców i szkołę. Zasady tej terapii rodzice mogą poznać na warsztatach, obozach terapeutycznych, szkole dla rodziców dzieci nadpobudliwych oraz oczywiście na forum ADHD.ORG.PL;
 • TUS - Trening Umiejętności Społecznych (dla dzieci z ZA, trudnościami w kontaktach społecznych, autyzmem)
 • Psychoterapia - prowadzi psycholog;
 • Terapia pedagogiczna - prowadzi pedagog ;
 • Terapia integracji sensorycznej (SI) - głównie dla dzieci z nadwrażliwościami dotykowymi, zapachowymi i smakowymi;
 • Terapia logopedyczna - prowadzi logopeda lub neurologopeda;
 • Obozy terapeutyczne dla samych dzieci lub dla dzieci z rodzicami;
 • Warsztaty terapeutyczne dla dzieci z rodzicami;
 • Świetlice terapeutyczne dla dzieci;
 • Leki, głównie poprawiające koncentrację uwagi - działają krótko, ale umożliwiają dziecku skuteczną naukę i skuteczniejsze prowadzenie wszelkich terapii;

 

 

Pewny Start Wydawnictwa Szkolnego PWN zwycięzcą w konkursie Świat Przyjazny Dziecku!

Z przyjemnością informujemy, że zestaw materiałów ćwiczeniowych Pewny Start dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Wydawnictwa Szkolnego PWN, zdobył Nagrodę Główną w kategorii Wydawnictwa edukacyjne w XIII edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Organizatorem konkursu jest Komitet Ochrony Praw Dziecka, organizacja pozarządowa, której misją jest ochrona praw i interesów dziecka. W bieżącej edycji patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska oraz Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Czytaj więcej: Pewny Start Wydawnictwa Szkolnego PWN zwycięzcą w konkursie Świat Przyjazny Dziecku!

Potrzeby społeczne ucznia z zespołem Aspergera

Children At Work 1
Zespół Aspergera

Zespół Aspergera należy do całościowych zaburzeń rozwoju. Dziecko z zespołem Aspergera cechują między innymi deficyty w sferze rozumienia sytuacji społecznych, motywów działania, myśli i uczuć innych osób. Wynika to z odmiennego funkcjonowania mózgu. Niezwykle ważną rolę odgrywa tzw. zaburzenie teorii umysłu. Z tego powodu dziecko z ZA ma ogromne trudności z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych drugiego człowieka. Nie zauważa sygnałów przekazywanych poprzez mimikę i gesty.

Pomimo bardzo dobrej znajomości języka i pedantycznego często sposobu wypowiedzi dziecko może mieć problemy z zastosowaniem języka w kontekście społecznym. To co dla innych przychodzi w sposób naturalny (jest oczywiste) dla dziecka z ZA jest trudne i mało intuicyjne. Dziecko może mieć trudność ze swobodną wymianą zdań, nie zawsze zauważa i rozumie myśli i uczucia innych, a przez to  ma trudności w odczytywaniu nasilenia emocji.

Czytaj więcej: Potrzeby społeczne ucznia z zespołem Aspergera

Codzienność dziecka z ZA

Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty to rodzaj wyjątkowego poradnika napisanego przez osoby, które na co dzień pokonują wiele trudności związanych z opisanym problemem. Autorki, prywatnie mamy dzieci z zespołem Aspergera, przybliżają codzienne życie takich właśnie rodzin. Książka, obok bogatej wiedzy teoretycznej przekazanej w przystępny sposób, zawiera praktyczne porady zilustrowane licznymi przykładami zaczerpniętymi z prawdziwych doświadczeń i przeżyć rodziców dzieci z zespołem Aspergera.

Dane techniczne:

format: A5 objętość: 192 strony oprawa: miękka

Zrozumieć świat ucznia z ZA

Książka powstała w wyniku doświadczeń Autorki, która jest matką chłopca z zespołem Aspergera oraz terapeutą dzieci z zaburzeniami rozwoju. Jej celem jest pomoc w zrozumieniu specyfiki funkcjonowania dziecka z zespołem Aspergera, a także zaprezentowanie metod pracy i terapii, które można zastosować w szkole. Autorka opisuje symptomy zaburzenia i etapy diagnozy. Omawia najczęstsze problemy, które napotyka w szkole dziecko z zespołem Aspergera.

Autorka przedstawia sposób myślenia i funkcjonowania takiego ucznia, aby pomóc nauczycielowi zrozumieć jego świat. Jest to podwójnie trudne, gdyż dziecko rozpoczyna nowy etap w swoim życiu (nowe środowisko, nowe wyzwania, obowiązki), a często też dopiero dowiaduje się o przyczynie swojej inności (w wielu wypadkach dopiero w szkole trudności dziecka są diagnozowane jako zespół Aspergera) i musi nauczyć się z nią żyć.
Dane techniczne: format: A5 objętość: 92 strony oprawa: miękka

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.