Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

ADHD

Testy MOXO

Rozpoczęliśmy wykonywanie testów MOXO pozwalających obiektywnie oceniać zaburzenia związane z ADHD.

Moxo to innowacyjny komputerowy test, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD. Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich podstawowych objawów:

 • zaburzeń uwagi
 • czasu reakcji
 • impulsywności
 • nadruchliwości

Test pozwala lepiej dobrać terapię, ocenić skalę zaburzeń i oceniać postęp w terapii.

 

Stosowanie leków a przestępczość

Szwdzi zadali sobie pytanie:
Czy u młodzieży i dorosłych z ADHD w trakcie stosowania farmakoterapii ryzyko podejmowania zachowań przestępczych jest mniejsze niż w okresie bez leczenia?

Badanie objęło około 25000 osób przez 4 lata, więc wszelka przypadkowość wyniku jest wykluczona.

Badanie wykazało, że podanie leków zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa o około 30%

Szczegóły są na stronie:
http://www.mp.pl/poz/psychiatria/inne_zaburzenia/show.html?id=87284
 

Wyniki

Zgromadzono dane od 25 656 nastolatków i dorosłych z ADHD – 16 087 mężczyzn (63% uczestników) oraz 9569 kobiet (37% uczestników). Ponad 54% badanych mężczyzn oraz ponad 46% kobiet miało ≤24 lata. 
Podczas 4-letniego okresu obserwacji:

 • 53,6% mężczyzn oraz 62,7% kobiet z ADHD stosowało farmakoterapię, przy czym 4,3% mężczyzn oraz 3,8% kobiet przyjmowało leki nieprzerwanie,
 • 36,6% mężczyzn oraz 15,4% kobiet otrzymało ≥1 wyrok za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa (dla porównania: 8,9% mężczyzn oraz 2,2% kobiet w populacji ogólnej),
 • szacowane prawdopodobieństwo nieotrzymania żadnego wyroku wynosiło 0,49 u leczonych mężczyzn i 0,75 u leczonych kobiet, natomiast u nieleczonych mężczyzn i kobiet wynosiło odpowiednio 0,37 oraz 0,69.
 • W okresie stosowania farmakoterapii w porównaniu z okresem bez przyjmowania leków ryzyko otrzymania wyroku za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa było znamiennie mniejsze zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (HR: 0,68, 95% CI: 0,63–0,73 oraz HR: 0,59, 95% CI: 0,50–0,70). 
  Analiza danych dotyczących mężczyzn wykazała, że korzystny wpływ farmakoterapii na częstość popełniania przestępstw pozostawał znamienny niezależnie od: stosowanych leków (psychostymulujące vs. niepsychostymulujące), rodzaju i wagi popełnionego przestępstwa, obecności dodatkowego rozpoznania zaburzenia eksternalizacyjnego czy uzależnienia.

  Wnioski

  U młodzieży i dorosłych z ADHD w okresie stosowania farmakoterapii częstość podejmowania zachowań przestępczych zmniejsza się o 32–41%, a po zaprzestaniu leczenia ten korzystny efekt się nie utrzymuje.

Czy adhd to fikcyjna choroba?

Zapytano nas, co myślimy na temat artykułu

http://kefir2010.wordpress.com/2013/06/16/odkrywca-adhd-przyznaje-ze-to-fikcyjna-choroba-w-rezultacie-tego-odkrycia-miliony-dzieci-zazywaja-niebezpieczne-psychotropy/

Zacznijmy od tego, że jest to tłumaczenie anonimowego artykułu zamieszczonego na jakimś portalu. W artykule są odwołania do różnych źródeł, ale nie ma do wypowiedzi dr. Eisenberga. Czyli artykuł jest omówieniem omówienia. A potem był tłumaczony. Na każdym etapie ktoś dołożył cegiełkę do sensacji. Śmiem twierdzić, że artykuł jest po prostu kłamstwem. Dr Eisenberg nie żyje już od kilku lat, więc bronić się nie może.

Czytaj więcej: Czy adhd to fikcyjna choroba?

Oczekiwania vs. możliwości

- Maciek, lat 3: czyta gazety, liczy do 100, zna wszystkie marki samochodów;
- Pamela, lat 4: śpiewa arie operowe;
- Jaś, lat 5: jeździ na rolkach, na rowerze dwukołowym, żongluje 6 piłeczkami; 
- Tymek, lat 6: zna nazwiska i osiągnięcia wszystkich piłkarzy z czołowych drużyn… 
- Sylwek, lat 8: właśnie nauczył się wiązać sznurowała;
- Anielka, lat 9: po raz pierwszy pokolorowała obrazek do końca;
- Mateusz, lat 10: poprawnie dodaje na palcach do 10;
- Sebastian, lat 12: jeździ na rowerze bez dodatkowych kółek;
- Dominika, lat 16: przeczytała do końca pierwszą książkę.

 

Czytaj więcej: Oczekiwania vs. możliwości


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.