Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

dzieci,

 • Zespół Aspergera

   

  ICD 10 

   

  Według klasyfikacji ICD-10 (obowiązującej w Polsce od 1996 r.) kryteria zespołu Aspergera są następujące:
  a) brak stwierdzonego opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych:
   -   wymawianie pojedynczych słów przed ukończeniem 2. roku życia, komunikacja przy użyciu zdań przed ukończeniem 3. roku życia;
   -   istnienie umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych oraz zainteresowania otoczeniem odpowiadające normom rozwojowym w 3 pierwszych latach życia;
   -   szczególne umiejętności – przeważnie związane z nadmiernym zafascynowaniem jakimś tematem (kryterium niekonieczne do postawienia diagnozy);
  b) przynajmniej 2 z poniższych trudności w relacjach społecznych:
   -   zaburzony kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała lub gestykulacja;
   -   trudności we właściwych relacjach z rówieśnikami;
   -   brak empatii – dziwaczne (nieadekwatne) reakcje na sytuacje społeczne, często słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych, umiejętności komunikacji;
   -   brak potrzeby zabawy z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć;
  c) chociaż 1 z poniższych zachowań:
   -   stereotypowe i ścisłe zainteresowania, powtarzanie rytuałów i niepraktycznych czynności;
   -   powtarzające się ruchy (na przykład trzepotanie lub kręcenie rękami lub palcami, ruchy całego ciała);
   -   zafascynowanie częściami przedmiotów lub elementami materiałów (kolor, faktura, dźwięk);
  d) wykluczenie innych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii prostej, zaburzenia schizotypowego, obsesyjno-kompulsywnego, anankastycznego zaburzenia osobowości czy reaktywnego utrudnienia nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie lub nadmiernej łatwości w nawiązywaniu tych kontaktów.

  DSM-IV

   

  Stwierdzenie u dziecka zespołu Aspergera, wymaga (według klasyfikacji DSM-IV) wystąpienia następujących objawów:

  a) co najmniej 2 z poniższych zaburzeń w relacjach społecznych:

  ·  trudności w zachowaniach niewerbalnych (na przykład w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, mimice twarzy, gestykulacjach regulujących interakcje społeczne);

  ·  brak zdolności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;

  ·  brak potrzeby wspólnej zabawy z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć;

  ·  brak empatii;

  b) przynajmniej 1 z poniższych zachowań:

  ·  intensywne, stereotypowe zainteresowania;

  ·  sztywne powtarzanie rytuałów;

  ·  powtarzające się ruchy (na przykład trzepotanie rękami lub kręcenie palcami, ruchy całego ciała);

  ·  zainteresowanie elementami obiektów (na przykład kołami pojazdów, tablicami rejestracyjnymi, klamkami drzwi);

  c) brak sukcesów w ważnych sferach życia (społecznych, zawodowych), będący wynikiem powyższych zaburzeń;

  d) brak opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych (oprócz interakcji społecznych) oraz zainteresowania otoczeniem;

   

  e) wykluczone rozpoznanie innego uogólnionego zaburzenia rozwojowego lub schizofrenii.

   

  Źródło

  Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska - Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty,Harmonia 2012

   

  DSM-V - zmiany wzgLędem DSM-IV

   

  Podstawowe zmiany w kryteriach diagnostycznych pomiędzy DSM-IV i DSM-V odnośnie zaburzeń ze spektrum autyzmu:


  1. rezygnacja z terminu „całościowe zaburzenia rozwoju”,
  2. wykluczenie zespołu Retta i dziecięcych zaburzeń dezintegracyjnych z klasyfikacji DSM-V, 
  3. zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – spektrum zaburzeń autystycznych (ASD),
  4. połączenie dwóch grup objawów z dotychczasowej triady diagnostycznej: zaburzeń interakcji społecznych i zaburzeń komunikacji w jedną domenę diagnostyczną - komunikacja społeczna. 
  5. wprowadzenie trójstopniowej klasyfikacji ASD – od L1 do L3, w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie, 
  6. wykluczenie kryterium opóźnienia rozwoju mowy, 
  7. zastąpienie dotychczas obowiązującego kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby, określeniem „początek we wczesnym dzieciństwie” oraz zasygnalizowanie, że objawy mogą nie manifestować się w pełni do czasu, gdy wymagania społeczne przekroczą umiejętności osoby, 
  8. zalecenie uszczegóławiania diagnozy w oparciu o dodatkowe informacje, takie jak początek i przebieg kliniczny, czynniki etiologiczne, zdolności poznawcze, zdolności językowe, nasilenie objawów w dwóch głównych domenach diagnostycznych, choroby współistniejące.

  na podstawie:
  http://www.autismconsortium.org/symposium-files/WalterKaufmannAC2012Symposium.pdf

 • Kryteria Diagnostyczne zespołu Aspergera

   

  Według klasyfikacji DSM-IV stwierdzenie u dziecka zespołu Aspergera wymaga wystąpienia następujących objawów:

  a) co najmniej 2 z poniższych zaburzeń w relacjach społecznych:

  • trudności w zachowaniach niewerbalnych (na przykład w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, mimice twarzy, gestykulacjach regulujących interakcje społeczne);
  • brak zdolności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;
  • brak potrzeby wspólnej zabawy z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć;
  • brak empatii;

  b) przynajmniej 1 z poniższych zachowań:

  • intensywne, stereotypowe zainteresowania;
  • sztywne powtarzanie rytuałów;
  • powtarzające się ruchy (na przykład trzepotanie rękami lub kręcenie palcami, ruchy całego ciała);
  • zainteresowanie elementami obiektów (na przykład kołami pojazdów, tablicami rejestracyjnymi, klamkami drzwi);

  c) brak sukcesów w ważnych sferach życia (społecznych, zawodowych), będący wynikiem powyższych zaburzeń;

  d) brak opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych (oprócz interakcji społecznych) oraz zainteresowania otoczeniem;

  e) wykluczone rozpoznanie innego uogólnionego zaburzenia rozwojowego lub schizofrenii.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.